Portugal

tn_im000020.JPG

Geografie

Portugal is het meest westelijk gelegen land van Europa. Het wordt gevormd door een ondiepe, 560 kilometer brede kustvlakte.

Rotsen en zandstranden

De fronteira (grens) met de Spaanse buurman is ruim 1200 kilometer lang. De indrukwekkende Atlantische kustlijn is grillig van vorm en heeft een lengte van ruim 850 kilometer. In het noorden bestaat de kust uit steil uit zee oprijzende rotsen, in het zuiden uit kilometerslange zandstranden. Daartussen ligt een groot aantal beschutte baías (baaien) met zandstranden, cabos (ver in zee stekende landtongen) en lagoas (lagunes), die aan talloze kleine rivieren een uitweg naar de oceaan bieden.

Gebergte

De westerlijke uitlopers van het Cantabrisch gebergte en van het Castiliaans scheidingsgebergte lopen to ver door in Portugal.

Totale oppervlakte

De totale oppervlakte van Portugal bedraagt - inclusief Madeira en de Azoren - ongeveer 92.072 km². Dit is ruim 2x zoveel als Nederland.

Klimaat

Het omvangrijke hogedrukgebied, dat zich continu boven de Azoren bevindt, bepaalt voor een belangrijk deel het weer in Portugal.

Drie klimaatzones

Globaal onderscheiden we in Portugal drie klimaatzones:

  • het stroomgebied van de Rio Douro, de bovenloop van de Rio Dão en de Algarve-kust kennen een mediterraan klimaat (warme, droge zomers en gematigde, vochtige winters).
  • vrijwel de gehele Atlantische kust kent een typisch zeeklimaat met gematigde zomers en zachte winters.
  • de bergstreken in het noorden en noordoosten van het land en de streek ten zuiden van de Taag hebben een continentaal klimaat (korte, zeer warme zomers en koude winters).

De gemiddelde temperatuur in de zomermaanden (juli tot en met september) is 26°C. De maanden januari tot en met maart kennen een gemiddelde temperatuur van 17°C. Per jaar valt ongeveer 700 millimeter neerslag: in de zomer gemiddeld 2.5 millimeter en in de winter 106 millimeter per maand.

Zo is het aan te raden in de zomermaanden een windjack mee te nemen en in de wintermaanden luchtige kleding.

Taal

Portugees is een Romaanse taal. Enkele kennis van het Spaans, Frans of Italiaans kan je helpen bij het ontcijferen van de Portugees geschreven teksten. Op de scholen wordt Engels geleerd. Een groot deel van de bevolking van mn. de (grotere) steden aan de Westkust en de Algarve beheerst deze taal redelijk tot goed.

Over de Algarve en Portugal

Voor verdere informatie over de Algarve of Portugal kunt u gebruik maken van de volgende websites